Aftershow party
Ultra High Frequencies – Jung An Tagen (VIV/AT)

uhf

Freier EINTRITT 22:00–23:00

 

22.00 – 23.00: Tyrell Corporation (Mikva / AT)

23.00 – 23.30: Battle-ax LIVE (AUS)

23.30 – 01.00: Tiqun & Tyrell Corporation (Mikva / AT)

01.00 – 02.00: Jung An Tagen (VIV / AT)- HEADLINER

02.00 – 04.00: BCKSRCKR b2b Kobermann (Ascending Waves / AT)

04.00 – 06.00: Sedvs (Bare Hands / AT)

30.05.2015 22:00 Grelle Forelle